Obraty na devizovém trhu v týdnu od 18. do 22. dubna 2008

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 18. do 22. dubna 2008, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s říjnem 2007 o 2.838,9 milionů USD (45,9 %) na 9.020,8 milionů USD. Největší růst zaznamenaly forwardy a swapy, jejichž denní obrat se zvýšil o 2.600,0 milionů USD (56,6 %). Obrat spotových operací se zvýšil o 82,6 milionů USD (5,6 %). Obrat obchodů s opcemi se zvýšil o 156,3 milionů USD (138,0 %), jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (3,0%).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (42,4%) zaujal opět USD/CZK, když ve sledovaném období vzrostl o 1.197,8 milionů USD (45,6 %). EUR/CZK zaujímá podíl 34,8%, když ve sledovaném období vzrostl o 1.364,3 milionů USD (76,9 %). USD/CZK zaujímá tradičně velký podíl na trhu forwardů a swapů (51,6 %), zatímco na spotovém trhu zaujímá pouze 6,8 % oproti podílu 64,0 % páru EUR/CZK.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita nadprůměrná. Mimořádný nárůst obratu derivátů je částečně následek kreditní krize, neboť domácí banky upřednostňují pro řízení likvidity v cizích měnách devizový před peněžním trhem. Vliv mělo také oslabení dolaru na světových trzích a posílení koruny.

Tabulka