Obraty na devizovém trhu v týdnu od 18. do 22. července 2011

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 18. do 22. července 2011, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s dubnem 2011 o 737,5 milionů USD (14,2 %) na 5.946,4 milionů USD.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

  červenec 2011 duben 2011 Změna
Celkový obrat 5946,4 5208,9 14,2%
Spotové operace 2525,3 1404,3 79,8%
Forwardy a swapy 3295,8 3779,9 -12,8%
Opce 125,2 24,7 406,9%

údaje v miliónech USD

Tabulky