Obraty na devizovém trhu v týdnu od 17. do 21. října 2005

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 17. do 21. října 2005, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s dubnem 2005 o 412,1 milionů USD (-10,4 %) na 3555,5 milionů USD. Největší pokles zaznamenal spot, jehož denní obrat  se snížil o 230,8 milionů USD (-20,0 %). Obrat forwardů a swapů se snížil o 80,9 milionů USD (-3,0 %). Obrat obchodů s opcemi se snížil o 100,5 milionů USD (-71,9 %), jejich podíl na celkovém obratu tak klesl na 1,1 %.

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (40,4%) zaujal opět USD/CZK s poklesem o 130,4 milionů USD (-8,3 %). EUR/CZK zaujímá podíl 25,3 %, když ve sledovaném období klesl o 54,8 milionů USD (-5,7 %). USD/CZK zaujímá tradičně velký podíl na trhu forwardů a swapů (53,6 %), zatímco na spotovém trhu zaujímá pouze 4,9 % oproti podílu 48,4 % páru EUR/CZK.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

Tabulka