Obraty na devizovém trhu v týdnu od 17. do 21. ledna 2011

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 17. do 21. ledna 2011, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s říjnem 2010 o 891,2 milionů USD (14,2 %) na 7.180,6 milionů USD.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

  leden 2011 říjen 2010 Změna
Celkový obrat 7 180,6 6 289,4 14,2%
Spotové operace 1 167,4 1 155,9 1,0%
Forwardy a swapy 5 962,2 5 093,4 17,1%
Opce 51,0 40,1 27,2%

údaje v miliónech USD

Tabulky