Obraty na devizovém trhu v týdnu od 16. do 20. dubna 2007

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 16. do 20. dubna 2007, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s říjnem 2006 o 255,1 milionů USD (-4,9 %) na 4.993,5 milionů USD. Největší pokles zaznamenaly forwardy a swapy, jejichž denní obrat se snížil o 218,8 milionů USD (-5,3 %). Obrat spotových operací se snížil o 51,3 milionů USD (-4,9 %). Obrat obchodů s opcemi se zvýšil o 15,0 milionů USD (16,3 %), jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (2,1 %).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (42,1%) zaujal opět USD/CZK, když ve sledovaném období poklesl o 266,7 milionů USD (-11,3 %). EUR/CZK zaujímá podíl 30,4 %, když ve sledovaném období vzrostl o 399,1 milionů USD (35,6 %). USD/CZK zaujímá tradičně velký podíl na trhu forwardů a swapů (52,3 %), zatímco na spotovém trhu zaujímá pouze 6,3 % oproti podílu 48,9 % páru EUR/CZK.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita podprůměrná.

Tabulka