Obraty na devizovém trhu v týdnu od 13. do 17. října 2008

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 13. do 17. října 2008, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s dubnem 2008 o 165,2 milionů USD (-1,8 %) na 8.855,7 milionů USD. Největší nárůst zaznamenaly spotové operace, jejichž denní obrat se zvýšil o 547,4 milionů USD (35,2 %). Obrat forwardů a swapů se snížil o 1.015,5 milionů USD (-14,1 %). Obrat obchodů s opcemi se zvýšil o 303,0 milionů USD (112,4 %), jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (6,5%)

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (42,4%) zaujal EUR/CZK, když ve sledovaném období vzrostl o 610,7 milionů USD (19,5%). USD/CZK zaujímá podíl 23,1%, když ve sledovaném období klesl o 1.777,0 milionů USD (-46,5 %). EUR/CZK tentokrát zaujal největší podíl na trhu forwardů a swapů i na spotovém trhu (37,6 % respektive 57,0 %), zatímco USD/CZK zaujal podíl na těchto trzích 30,7 % a 7,0 %.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná. Obrat derivátů byl i nadále vysoký, neboť domácí banky upřednostňují pro řízení likvidity v cizích měnách devizový před peněžním trhem.

Tabulka