Nový ředitel komunikace a mluvčí ČNB

Novým ředitelem odboru komunikace sekce kancelář a mluvčím České národní banky se od 1. září 2015 stane Marek Zeman (44 let). O jeho jmenování na toto v současnosti neobsazené vedoucí místo rozhodla bankovní rada na svém jednání 23. července 2015. V roli mluvčího bude mít Marek Zeman na starosti především vztahy centrální banky s médii.

Mgr. Marek Zeman absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, Fakultu pedagogickou. Od roku 2003 působil na Ministerstvu financí jako vedoucí tiskového oddělení a mluvčí. V letech 2006 až 2012 byl ředitelem útvaru PR a komunikace pro ČR a SR v AXA Česká republika. V roce 2012 se jako mluvčí podílel na prezidentské kampani Vladimíra Dlouhého. V letech 2012 až 2014 byl ředitelem odboru vnějších vztahů a komunikace na Ministerstvu školství a poté i na Ministerstvu financí. Od roku 2014 do současnosti podniká v oblasti PR a komunikace.

Místo ředitele odboru komunikace a mluvčího ČNB, na které Marek Zeman od 1. září 2015 nastoupí, bylo dosud neobsazeno. Od 1. července 2014 až dosud byl řízením odboru komunikace pověřen Tomáš Zimmermann, který současně vykonává i roli mluvčího.

Odbor komunikace je v ČNB součástí sekce kancelář a jako ředitel odboru bude Marek Zeman odpovídat řediteli sekce kancelář Markovi Petrušovi. Ten z titulu funkce koordinuje celkovou vnější a vnitřní komunikaci centrální banky, sekretariát a protokol bankovní rady, legislativní a právní služby a vztahy vůči Evropské unii a mezinárodním organizacím.

Odbor komunikace ČNB