Měnové rozhodnutí bankovní rady

Snížení sazeb o 25 bazických bodů: 2T repo sazba 1,50 %, diskontní sazba 0,50 %, lombardní sazba 2,50 %

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla snížit dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 1,50 %. Diskontní sazba byla snížena na 0,50 % a lombardní sazba na 2,50 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 11.5.2009.

Historie nastavení měnověpolitických nástrojů a záznamy z jednání bankovní rady najdete na adresách:

http://www.cnb.cz/cs/menova-politika/mp-nastroje/#mp_nastroje

http://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/

Marek Petruš
mluvčí ČNB