Měnové rozhodnutí BR

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 1,50 %, diskontní sazba na 0,50 % a lombardní sazba na 2,50 %.

Historie nastavení měnověpolitických nástrojů a záznamy z jednání bankovní rady najdete na adresách

http://www.cnb.cz/cs/menova-politika/mp-nastroje/#mp_nastroje
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/br_zapisy_z_jednani/

Repo sazba: základní měnověpolitická úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank stahovaná ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů.

Diskontní sazba: měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB ji využívá k úročení přebytečné likvidity, kterou banky u ČNB uloží přes
noc v rámci tzv. depozitní facility.

Lombardní sazba: měnověpolitická úroková sazba, která představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB ji využívá k úročení likvidity, kterou poskytne přes noc bankám v rámci tzv. zápůjční facility.

Marek Petruš, mluvčí ČNB