„Je vzorem ostatním učitelům.“ Cenu guvernéra ČNB získala Jana Doležalová z Vimperka

Guvernér ČNB Aleš Michl předal historicky první ocenění za mimořádný přínos pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti. Jeho držitelkou se stala Jana Doležalová, učitelka matematiky a biologie ze základní školy ve Vimperku. Cenu z rukou guvernéra převzala 20. května 2023 při příležitosti oslav jednoho roku od otevření Návštěvnického centra ČNB.

Česká národní banka se podpoře finanční a ekonomické gramotnosti věnuje dlouhodobě. Prostřednictvím „Ceny guvernéra ČNB za přínos k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti“ se rozhodla každoročně ocenit, podpořit a propagovat tvůrce projektů, které mají zásadní význam pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti v České republice. Návrhy nominací prvního ročníku vznikly v ČNB ve spolupráci s pedagogy. Na jejich základě a po odborné diskusi se svým poradním týmem se guvernér ČNB Aleš Michl rozhodl ocenit v tomto roce Janu Doležalovou ze Základní školy Vimperk, Smetanova 405.

„Jana Doležalová je velmi aktivní paní učitelka, která se nebála přistoupit k novým výukovým metodám, zapojit finanční gramotnost do různých předmětů a propojit výuku s praxí. Finanční gramotnosti se věnuje mnoho let a lze o ní oprávněně říci, že byla jedním z prvních pedagogů, kteří se začali věnovat finančnímu vzdělávání v České republice. Je dlouhodobým vzorem pro ostatní pedagogické pracovníky,“ uvedl guvernér Aleš Michl.

Jana Doležalová se nevěnuje jen svým žákům, ale zaměřuje se i na školení a edukaci seniorů. Podílela se na přípravě řady vzdělávacích a metodických materiálů. Stejně tak je aktivní v mezinárodních projektech finanční gramotnosti a napomáhala jejímu zavádění například v Irsku nebo Izraeli.

Vyhlášení druhého ročníku Ceny guvernéra ČNB

Guvernér Aleš Michl v sobotu 20. května zároveň odstartoval příjem nominací pro druhý ročník ceny. Své doporučení na ocenění osobností dlouhodobě se věnujících propagaci finanční a ekonomické gramotnosti může zaslat úplně každý, a to prostřednictvím webového formuláře na stránkách ČNB. O vítězi rozhodne guvernér ČNB na základě doporučení poradního týmu v roce 2024.

Aktivity ČNB v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti

Péči o rozvoj finanční gramotnosti přikládá centrální banka velký význam. Finanční zdraví celé ekonomiky totiž začíná u finančního zdraví každého z nás. Rozvoj finanční gramotnosti tak zprostředkovaně napomáhá k naplňování mandátu ČNB, kterým je péče o cenovou a finanční stabilitu. ČNB se zaměřuje především na podporu vzdělávání žáků druhého stupně základních škol, studentů středních škol, ale i široké veřejnosti.

Nejvýraznějším počinem ČNB na poli finanční a ekonomické gramotnosti za posledních deset let se stalo Návštěvnické centrum, které oslovuje veřejnost širokou škálou aktivit s tématy ekonomie a financí. Od zahájení provozu 21. května 2022 přivítalo Návštěvnické centrum v Praze  více než 65 000 návštěvníků. Vedle svých expozic  v Praze a Brně nabízí také řadu edukativních aktivit, kterými ČNB významně rozšířila svou působnost v oblasti finančního a ekonomického vzdělávání. Ty se prolínají s vytvořenými edukativními prezentacemi, které žákům a studentům pomáhají pochopit roli peněz v jejich životě, včetně porozumění aktuálním ekonomickým tématům. Dále pro širokou veřejnost ČNB připravila webový rozcestník věnovaný osobním financím, tvorbě rodinného rozpočtu nebo informacím, jak se vyvarovat stále častějších aktivit podvodníků, kteří se například prostřednictvím tzv. vishingových telefonátů snaží získat jejich peníze.

Denisa Všetíčková
zástupkyně ředitelky odboru komunikace a mluvčí ČNB


„Je vzorem ostatním učitelům.“ Cenu guvernéra ČNB získala Jana Doležalová z Vimperka

„Je vzorem ostatním učitelům.“ Cenu guvernéra ČNB získala Jana Doležalová z Vimperka

„Je vzorem ostatním učitelům.“ Cenu guvernéra ČNB získala Jana Doležalová z Vimperka