Dopis ČNB akcionářům AGB a komentář k článku na Euro online

Vzhledem k tomu, že zpravodajský server Euro online zveřejnil dne 22.3.2007 článek Pavla Matochy "Viceguvernér ČNB Singer varuje akcionáře Agrobanky" , v němž cituje z dopisu viceguvernéra Singera akcionářům Agrobanky ze dne 15. března, a tento dopis pak ne zcela korektním způsobem interpretuje, rozhodla se ČNB dopis zveřejnit s následujícím komentářem:

ČNB, jako 20,49% akcionář Agrobanky Praha a.s., v likvidaci (AGB), se rozhodla oslovit ostatní akcionáře AGB s cílem zabránit poškození majetku AGB v důsledku daňových pohledávek, které by při jiném řešení pohledávek ČNB vůči AGB než je jejich kapitalizace, mohly vzniknout. ČNB tím naplňuje svou zákonnou povinnost řádně spravovat a chránit svůj majetek.

Pokud jde o tvrzení v článku, že "Viceguvernér ČNB Miroslav Singer si zjevně natolik jist právním postavením GE není, když vyzývá obě strany k vzájemné dohodě, která prakticky nemůže znamenat nic jiného, než že GE akcionáře AGB finančně odškodní", toto tvrzení nevyplývá z faktů. ČNB obecně preferuje, aby se spory týkající se finančního sektoru řešily smírně. Názorem ČNB samozřejmě je, že smlouva je platná, a ČNB také disponuje nezávislými expertními posudky, které tento názor potvrzují.

Dopis viceguvernéra Singera tedy vyzývá akcionáře k trpělivosti, aby dali prostor případnému jednání a neztratili tak dle názoru ČNB jedinou možnost vedoucí k podstatnějšímu majetkovému prospěchu z jejich akcií.

 

Pavlína Bolfová
Ředitelka samostatného odboru komunikace