Den otevřených dveří České národní banky již tuto sobotu

Česká národní banka pořádá v sobotu 12. června 2010 od 9 do 16 hodin počtvrté v historii Den otevřených dveří, který umožní široké veřejnosti nahlédnout do obvykle nedostupných prostor České národní banky. Podtitul Dne otevřených dveří v pražském ústředí ČNB v ulici Na Příkopě je „Jak se dělá měna“.

Šest zastavení prohlídkové trasy v hlavní budově ČNB poskytne návštěvníkům ucelený obrázek o měnovém rozhodování a jeho souvislostech a přiblíží, jak se změny nastavení základních úrokových sazeb promítají do běžného života každého občana. Vedle toho lidé mohou navštívit stálou Expozici ČNB, která se nachází v místě původního trezoru a představuje historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům, včetně ukázek padělků a ochrany peněz.

Na každém z šesti zastavení na prohlídkové trase podají bližší výklad a odpoví na případné dotazy návštěvníků odborníci centrální banky.

„V rámci programu ČNB představí poprvé v historii pancéřovaná transportní vozidla pro převozy hotovosti a jejich policejní doprovod. Návštěvníci si také budou moci zábavnou formou otestovat, jak jsou na tom se znalostmi o spotřebitelských produktech na finančním trhu,“ uvedl ředitel komunikace a mluvčí ČNB Marek Petruš.

Ochraně spotřebitele na finančním trhu budou věnovány prostory Kongresového centra ČNB. Zde se lidé budou moci zapojit do interaktivní hry a znalostního kvízu. V Kongresovém centru, které sídlí v budově bývalé Plodinové burzy na Senovážném náměstí, bude také možné vidět ukázky výroby bankovek a boje proti penězokazectví. Návštěvníci také mohou vyslechnout tématická vystoupení členů bankovní rady ČNB a položit jim otázky.

Detailní informace o Dni otevřených dveří ČNB jsou k dispozici na internetových stránkách České národní banky /cs/den-otevrenych-dveri-2010/ a také na Facebooku www.facebook.com ve skupině nazvané “Den otevřených dveří České národní banky“. Stejně jako před čtyřmi roky se datum konání Dne otevřených dveří ČNB záměrně shoduje s termínem Pražské muzejní noci.

Marek Petruš, mluvčí ČNB