Další zástupce ČNB ve vedení evropského dohledového orgánu

Ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce Vojtěch Belling byl 16. prosince 2020 radou orgánů dohledu zvolen jedním ze dvou nových členů sedmičlenné správní rady Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Je dosud prvním členem tohoto orgánu z řad států střední a východní Evropy.

Vojtěch BellingVojtěch Belling se mandátu člena správní rady o délce 2,5 roku ujme 1. ledna 2021. Ke zvolení pana Bellinga došlo pouze tři týdny poté, co své členství ve správní radě Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) obhájila ředitelka sekce dohledu nad finančním trhem ČNB Zuzana Silberová.

„Evropský orgán pro cenné papíry a trhy je další respektovanou evropskou institucí, do jejíhož vedení byl zvolen expert z České národní banky, což jen dokládá vysokou erudici našich zaměstnanců,“ uvedl viceguvernér ČNB Marek Mora.

Doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D., vede sekci regulace a mezinárodní spolupráce od roku 2018. V letech 2014–2018 působil v ČNB jako ředitel odboru EU a mezinárodních organizací sekce kancelář. Předtím byl čtyři roky státním tajemníkem pro evropské záležitosti. Je absolventem Právnické fakulty, Fakulty sociálních věd a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2016 se habilitoval na Masarykově univerzitě v Brně. 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) je nezávislý subjekt Evropské unie, jehož úkolem je zlepšovat ochranu investorů a přispívat ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB


Poznámka: