ČSOB převzala IPB

Československá obchodní banka a.s. (ČSOB) se dohodla s nuceným správcem IPB, Českou národní bankou (ČNB) a Ministerstvem financí na převzetí provozu Investiční a poštovní banky a.s. (IPB), na kterou ČNB minulý pátek uvalila nucenou správu.

Na základě podmínek výše uvedené dohody, jíž bylo dosaženo dnes (v pondělí) v časných ranních hodinách, obdrží ČSOB všechna aktiva a pasiva IPB za odloženou úhradu. Tato úhrada bude stanovena na základě auditu dvou renomovaných mezinárodních auditorů, jejichž audit podle mezinárodních účetních standardů začne v průběhu několika dnů. ČSOB se bude opírat o několik záruk, které slouží k ochraně hodnoty aktiv IPB a k minimalizaci dopadu rizik této transakce. ČSOB převzala efektivní kontrolu nad provozem IPB dnes (v pondělí) ráno.

Převzetí IPB nabízí pro ČSOB ideální příležitost k podstatnému rozvoji v oblasti drobného bankovnictví, které se stalo strategickou prioritou banky po její úspěšné privatizaci. Obchodní profil ČSOB a IPB se doplňuje: ČSOB má výbornou pozici na trhu velkých firem, kdežto IPB se zaměřuje především na drobné bankovnictví a segment střední klientely.

Dnešní dohoda je významným krokem státu v jeho úsilí o reformu bankovního systému ČR, která je klíčovou pro evropskou integraci.

Tato transakce dále posiluje pozici KBC, přední západoevropské finanční instituce působící ve střední evropě.

Předseda představenstva ČSOB, Pavel Kavánek prohlásil: "Transakce otvírá zajímavé příležitosti pro ČSOB, zejména v oblasti rozvoje drobného bankovnictví. IPB má na našem trhu významnou pozici. Těším se na novou spolupráci se zaměstnanci IPB, stejně jako s jejími klienty, ve stabilizovaných podmínkách bankovního systému."

Remi Vermieren, generální ředitel KBC prohlásil: "Jsme velmi spokojeni, že se ČSOB podařilo uzavřít tuto transakci, protože se obě instituce už snad ani více vzájemně doplňovat nemohou. To také znamená, že ČSOB nemusí realizovat plánované investice do IT, systému drobného bankovnictví a nových poboček".

Ministr financí, Pavel Mertlík, poskytl tento komentář: "Bylo naším záměrem uzavřít celou transakci během tohoto víkendu. Stejně jako v případě akvizice bankovního domu Barings holandskou bankou ING rozhodovala rychlost provedení celého procesu z důvodu minimalizace dopadu systémových rizik a nákladů. Jsem spokojen, že i přes značnou složitost této transakce se stanovený termín podařilo dodržet."

Guvernér ČNB, Josef Tošovský, uvedl: "Dosaženou smlouvu oceňuji jako významný příspěvek k upevnění stability českého bankovního systému."

Poradci ČSOB u této transakce byli společnosti Rothschild/Consilium a Baker & McKenzie.

Kontakty:
ČSOB: Jan Stolár, tel +420 2 24 11 2030
Ministerstvo financí: Libor Vacek
ČNB: Milan Tománek, tel +420 2 2441 2012
KBC: Piet Jaspaert, tel +32 2 429 11 11
Rothschild: Maurice Topiol, tel +44 20 7280 5000
Consilium: David Hejnar, tel +420 2 72 14 38 10