ČNB zvyšuje sazbu proticyklické kapitálové rezervy, od října 2022 stoupne na 1,5 %

Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice o 50 bazických bodů na úroveň 1,50 % od 1. října 2022.

Bankovní rada rozhodla o zvýšení sazby letos již podruhé vzhledem k odeznění akutní fáze pandemie, zlepšujícím se očekáváním, historicky rekordním objemům úvěrů na bydlení provázeným překotným vývojem na trhu nemovitostí a vysoké úrovni dříve akumulovaných rizik v rozvahách bank. Pokud bude rychlá úvěrová dynamika pokračovat a zesílí přijímání rizik do bilance bankovního sektoru, je ČNB připravena přistoupit k dalšímu zvyšování této sazby.

Naopak v případě, že se ekonomická situace opět zhorší, například kvůli další vlně pandemie, bude ČNB připravena proticyklickou kapitálovou rezervu opět snížit či bezprostředně a plně uvolnit, aby podpořila schopnost bank plynule úvěrovat nefinanční podniky a domácnosti. Rozhodujícím signálem pro tento krok bude značné zhoršení ekonomické situace, materializace dříve přijatých cyklických rizik do úvěrových ztrát a nárůst rizikových vah u úvěrových portfolií.

Proticyklická kapitálová rezerva byla zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky v rámci Evropské unie v roce 2014. Tuto rezervu mají povinné instituce vytvářet na základě pokynů regulátora v období nadměrného růstu úvěrů. Ten obvykle zvyšuje finanční nerovnováhy a vede k růstu systémového rizika. Naopak v období poklesu ekonomické aktivity, doprovázeného rostoucími ztrátami z úvěrů, by měla být tato rezerva „rozpouštěna“, aby nefinanční podniky a domácnosti měly nadále přístup k úvěrům bez nadměrně zpřísněných podmínek.

Bližší informace k tomuto rozhodnutí naleznete v Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy III/2021, které bude zveřejněno 27. srpna 2021.

Petra Vodstrčilová
mluvčí ČNB