ČNB vydala Zprávu o inflaci IV/2010

  • Nová makroekonomická prognóza předpokládá inflaci v roce 2011 i 2012 poblíž 2% inflačního cíle
  • Hospodářský růst v příštím roce zpomalí zejména vlivem fiskální konsolidace a k obnovení robustnějšího oživení dojde v roce 2012
  • Nominální měnový kurz koruny na prognóze postupně posiluje
  • S prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb poblíž stávající úrovně, následovaná jejich pozvolným růstem na delším konci prognózy

Bankovní rada České národní banky schválila letošní čtvrtou Zprávu o inflaci na svém zasedání dne 12. 11. 2010. Klíčovou součástí čtvrtletně zveřejňované Zprávy o inflaci, která je jedním ze základních prvků komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace, je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje hlavní vstup pro rozhodování o měnové politice. Cílem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. ČNB předkládá Zprávu o inflaci dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy očekává, že celková meziroční inflace se bude jak ve zbývající části roku 2010, tak i v následujících dvou letech pohybovat poblíž inflačního cíle. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, na prognóze dále poroste a k inflačnímu cíli se přiblíží v první polovině roku 2011.

Hospodářský růst podle prognózy ve druhé polovině letošního roku dále zesílí, avšak v roce 2011 dojde zejména vlivem fiskální konsolidace ke zpomalení jeho dynamiky. K tomu přispěje vývoj všech složek domácí poptávky, zejména spotřeba domácností a vlády v souvislosti s realizací vládních úsporných opatření. Stejným směrem však bude působit i odeznívání efektu doplňování zásob a investic do solárních elektráren. V roce 2012 by ale již mělo dojít k oživení všech výdajových složek hrubého domácího produktu, nejvíce spotřeby domácností v návaznosti na růst mezd a vývozu v důsledku zrychlení zahraniční poptávky. Na trhu práce prognóza předpokládá i v následujících letech postupné snižování míry nezaměstnanosti (pouze na počátku roku 2011 dojde k dočasnému nárůstu nezaměstnanosti vlivem realizace fiskálních úsporných opatření). Nominální měnový kurz koruny na prognóze postupně posiluje. S prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb poblíž stávající úrovně, následovaná jejich pozvolným růstem na delším konci prognózy. Prognóza očekává v příštím roce znatelné snížení podílu deficitu vládního sektoru na HDP v důsledku opatření přijatých v souvislosti s vládním návrhem státního rozpočtu.

                

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB