ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2009

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 13.8.2009 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci, která je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Důležitou částí čtvrtletně zveřejňovaného dokumentu je prognóza budoucího vývoje české ekonomiky, představující klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. ČNB předkládá Zprávu o inflaci dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Aktuální zpráva vychází z informací dostupných k 24. červenci 2009.

Prognóza popsaná v této zprávě očekává, že inflace ve třetím čtvrtletí letošního roku dále poklesne. Ve zbytku tohoto roku a na začátku příštího roku se bude pohybovat na nízkých, avšak nadále kladných hodnotách. V příštím roce začne inflace růst a k 2% inflačnímu cíli se dostane na konci roku 2010. Ekonomický pokles dosáhl svého dna ve druhém čtvrtletí a od třetího čtvrtletí 2009 je již očekáván mezičtvrtletní růst české ekonomiky. Prudký propad HDP ze začátku roku se ale bude promítat do meziročního poklesu HDP i ve zbytku letošního roku. Pro rok 2009 je očekáván pokles české ekonomiky o necelá 4 %, v roce 2010 by se ekonomika měla vrátit k mírnému růstu. Nominální měnový kurz na prognóze zvolna posiluje. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich postupný růst od druhé poloviny roku 2010.

Vybrané makroekonomické ukazatele

  200920102011
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT    
Hrubý domácí produkt (HDP)%, mzr., reálně, sez. očištěno-3,80,72,2
CENY    
Spotřebitelské ceny%, mzr., čtvrté čtvrtletí0,81,92,0
Měnověpolitická inflace %, mzr., čtvrté čtvrtletí1,21,92,0
TRH PRÁCE    
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích%, mzr., nominálně1,92,25,4
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV)%, průměr8,610,911,6
VEŘEJNÉ FINANCE*    
Saldo veřejných financí (ESA 95)mld. Kč, běžné ceny-185,4-238,0-224,3
Saldo veřejných financí / HDP%, nominálně-5,1-6,4-5,9
Veřejný dluh / HDP%, nominálně34,840,245,7
VNĚJŠÍ VZTAHY    
Obchodní bilancemld. Kč, běžné ceny114,8100,0.
Běžný účet platební bilance / HDP%, nominálně-1,7-1,6.
CZK/USDprůměr19,718,718,5
CZK/EURprůměr26,625,725,3
ÚROKOVÉ SAZBY    
3M PRIBOR %, průměr2,11,72,3

* odhad ČNB