ČNB vydala Zprávu o inflaci II/2009

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 14.5.2009 schválila letošní druhou Zprávu o inflaci, která je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Důležitou částí čtvrtletně zveřejňovaného dokumentu je prognóza budoucího vývoje české ekonomiky, představující klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. ČNB předkládá Zprávu o inflaci dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Aktuální zpráva vychází z informací dostupných k 24. dubnu 2009.

Tabulka klíčových makroekonomických indikátorů

POPTÁVKA A NABÍDKA   20092010
Hrubý domácí produkt   
HDP%, meziročně, reálně, sez. očištěno-2,41,4
CENY   20092010
Hlavní cenové ukazatele   
Spotřebitelské ceny%, meziročně, konec období0,92,0
Měnověpolitická inflace (bez vlivu změn daní)%, meziročně, konec období1,32,0
TRH PRÁCE   20092010
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV)%, průměr7,69,9
VEŘEJNÉ FINANCE   20092010
Deficit veřejných financí (ESA 95)mld. Kč, běžné ceny-156,3-200,8
Deficit veřejných financí / HDP*%, nominálně-4,3-5,4
Veřejný dluh / HDP*%, nominálně33,638,9
VNĚJŠÍ VZTAHY   20092010
Běžný účet platební bilance   
Obchodní bilancemld. Kč, běžné ceny70,080,0
Běžný účet platební bilance / HDP%, nominálně-2,1-1,6
Směnné kurzy   
Kč/USDprůměr20,319,5
Kč/EURprůměr26,625,9
PENÍZE A ÚROKOVÉ SAZBY   20092010
3 M PRIBOR %, průměr2,22,0

* kalkulace ČNB; odhad deficitu vládního sektoru zohledňuje protikrizová fiskální opatření očekávaná k datu 24.4.2009 (viz. detailní popis na str. 38 v plném znění Zprávy o inflaci), ke kterému byla zpracována prognóza, a neodráží případné dodatečné kroky. 
 

Marek Petruš
mluvčí ČNB