ČNB se vyjádřila k záměrům bank na výplatu dividend

Česká národní banka v uplynulých týdnech dokončila hodnocení kapitálové situace jednotlivých bank a vyjádřila se k jejich záměrům na výplatu dividend ze zisků za roky 2019 a 2020. Pro další období již ČNB nebude výši dividend bank plošně omezovat, doporučuje však zvažovat další výplatu až po oznámení hospodářských výsledků za rok 2021.

Zadržení výplaty dividend ze zisků let 2019 a 2020 bylo součástí protikrizových opatření. Ta měla zmírnit negativní dopad rozsáhlých uzávěr ekonomiky během pandemie nemoci COVID-19 do hospodaření bank a udržet v době nejistoty jejich kapitálové vybavení pro zachování stability tuzemského bankovního sektoru.

Vzorec pro výpočet výplaty dividend za minulé dva roky sdělila ČNB bankám v březnu 2021. Maximální výše dividend byla podle tohoto rámce určena na základě čtyř ukazatelů s tím, že ČNB avizovala, že konkrétní návrhy bank posoudí a vyjádří se k nim během 3. čtvrtletí 2021.

Toto hodnocení kapitálové situace a rizikových profilů jednotlivých bank – na základě veškerých dostupných informací, včetně jejich hospodářských výsledků za 1. pololetí letošního roku – ČNB dokončila v uplynulých týdnech. Na jeho základě poskytla bankám vyjádření k jejich záměrům dle stanoveného rámce na distribuci zisků za roky 2019 a 2020. Souhrnná výše dividend může činit přibližně 15 % zisku bankovního sektoru za tyto dva roky.

ČNB současně bankám sdělila, že výše dividend v dalším období již nebude plošně omezena uvedenými ukazateli a že návrhy na rozdělení zisku budou posouzeny standardním dohledovým procesem.

Významným vstupem do tohoto procesu budou i nadále informace o aktuálním rizikovém profilu a kapitálové situaci bank, včetně výsledků zátěžových testů prováděných ČNB, při kterých je ověřována odolnost institucí vůči možným nepříznivým scénářům ekonomického vývoje. Kapitálové projekce bank budou také posuzovány z pohledu schopnosti a způsobu naplnění minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL, jenž je součástí balíčku, který vznikl jako prevence dopadu dalších finančních krizí na veřejné rozpočty).

ČNB očekává, že banky budou i nadále přistupovat k distribuci zisků konzervativně s cílem udržet bezpečnou úroveň svého kapitálového vybavení. Současně bankám doporučila, aby další výplaty dividend zvažovaly až poté, kdy budou mít k dispozici konečné hospodářské výsledky za rok 2021 a budou znát i dopady pandemie v podzimních a zimních měsících.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB