ČNB otevře nové Návštěvnické centrum pro veřejnost

Česká národní banka dnes spustila komunikační kampaň k blížícímu se otevření nového vzdělávacího centra, které vzniklo v budově ústředí ČNB v Praze v ulici Na Příkopě. Při této příležitosti oznámil guvernér ČNB Jiří Rusnok, že Návštěvnické centrum bude pro širokou veřejnost slavnostně otevřeno v sobotu 21. května 2022. Projekt Návštěvnického centra je dosud největším počinem ČNB na podporu finanční a ekonomické gramotnosti a dalším milníkem ve snaze centrální banky o větší otevřenost vůči široké veřejnosti.

V novém centru se návštěvníci srozumitelnou, interaktivní a zábavnou formou dozvědí o fungování centrální banky a její roli v ekonomice a osvojí si základní principy finanční a ekonomické gramotnosti. Součástí Návštěvnického centra bude i dosavadní expozice věnovaná historii peněz a měnového vývoje. Návštěva centra včetně prohlídek a doprovodných programů bude zdarma. 

"Bankovní halu, v níž více než 80 let pracovali bankovní úředníci, jsme zmodernizovali tak, aby sloužila jako moderní vzdělávací centrum v souladu s naší snahou čím dál více se otvírat široké veřejnosti a komunikovat s ní. Návštěvnické centrum návštěvníkům představí srozumitelnou, poutavou a hravou formou svět spjatý s ekonomikou a roli centrální banky v něm," uvedl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. "Naší vizí je, aby si školáci, studenti, rodiny s dětmi i senioři z ČNB odnesli poznání, že každý z nich je součástí ekonomiky a i svým jednáním ji ovlivňuje - třeba už jen odpovědným spravováním svých osobních financí," dodal guvernér Rusnok.  

Návštěvnické centrum ČNB zahrnuje dvě expozice instalované ve dvou podlažích na ploše o rozloze větší než 1 000 m2. Oblíbenou expozici Lidé a peníze, která je umístěna v prostorách původního trezoru v suterénu ČNB a zaměřuje se na historii peněz a měnového vývoje, doplnila zcela nová interaktivní expozice Za měnou, která je umístěna v přízemí. Tato expozice je zaměřena na současné fungování centrální banky v kontextu finančního a ekonomického systému. Zájemci se v ní dozvědí, jak funguje ČNB, jaká je její role v ekonomice a jaký dopad mají její kroky na domácnosti, firmy i stát. V Návštěvnickém centru budou postupně pořádány také krátkodobé výstavy, semináře a workshopy. Jeho součástí je rovněž odborná knihovna a Archiv ČNB.

Návštěvnické centrum v pražském sídle ČNB bude přístupné pět dní v týdnu – od úterý do soboty. Skupinové návštěvy v pracovní dny je možné již nyní rezervovat prostřednictvím rezervačního systému na microsite https://nc.cnb.cz. Jednotlivci mohou přijít i bez předchozí rezervace a v sobotu bude vstup možný bez objednání pro všechny návštěvníky dle kapacity. 

Návštěvnické centrum ČNB je dalším důležitým příspěvkem centrální banky k její dlouhodobé snaze o zvýšení finanční a ekonomické gramotnosti obyvatelstva a je v souladu s jejím úsilím o otevřenou a srozumitelnou komunikaci s veřejností. Zájem veřejnosti o činnost centrální banky opakovaně potvrdily průzkumy veřejného mínění, realizované agenturou STEM pro ČNB. Z nich mimo jiné vyplynulo, že více než 60 procent respondentů stojí o více informací o ČNB, avšak často jim ne zcela rozumí. Mimo jiné i za její otevřenou a srozumitelnou komunikací byla české centrální bance nedávno udělena mezinárodní cena za transparentnost, čímž ČNB potvrdila svoji dlouhodobou pozici jedné z nejtransparentnějších centrálních bank světa.

Návštěvnické centrum vzniklo v rámci komplexní revitalizace původní bankovní haly, která byla zahájena v roce 2021. Autorem architektonicko-výtvarného řešení je architektonické studio SGL Projekt, s.r.o., generálním dodavatelem stavebních prací se stala společnost Interier Říčany a.s. ze skupiny Ahrend a.s. Obsahovou náplň audiovizuálních zařízení, interaktivních prvků, vytvoření microsite Návštěvnického centra a dodání hardware a software zastřešila společnost AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Audiovizuální prvky nové expozice Za měnou vznikly pod taktovkou režiséra a choreografa Michala Cabana. Její trvalou součástí je také několikaminutové video, vytvořené filmovým režisérem Jiřím Strachem za hudebního doprovodu od skladatele Ondřeje Soukupa. Hlavní roli v něm sehrají historické osobnosti na našich bankovkách, kterým propůjčili svůj hlas významní čeští herci Eliška Balzerová, Jiří Bartoška, Miroslav Donutil, Jiří Dvořák a Ondřej Vetchý a operní pěvkyně Dagmar Pecková.

V průběhu revitalizace bankovní haly došlo nejen k vybudování nové expozice Za měnou a jejího zázemí, ale rovněž k modernizaci a rozsáhlé rekonstrukci kancelářských prostor nadále využívaných pro provoz ČNB. Nové jsou rovněž technologické vybavení budovy a také části prostor stávající expozice Lidé a peníze (úpravy původního kinosálu, prostoru před vstupem do trezoru či sociálního zázemí). Tato revitalizace bankovní haly s vysoutěženou cenou díla 123 891 000 Kč bez DPH je investičně třetím nejnákladnějším projektem od dob rekonstrukce hlavní budovy ČNB v letech 1997-2001.

Prostory Návštěvnického centra v budově ústředí ČNB se veřejnosti poprvé otevřou v sobotu 21. května od 9 do 16 hodin, a to bez objednání. Vedle prohlídky obou expozic bude v tento den přichystaný i doprovodný program v Kongresovém centru (vchod ze Senovážného náměstí) a v garážích ČNB (vchod z ulice Senovážná). V Kongresovém centru bude pro návštěvníky připraven program Hudby hradní stráže a Policie České republiky, České mincovny a Státní tiskárny cenin. V garážích ČNB bude k vidění speciální pancéřované vozidlo určené k přepravě peněz a také vozidla používaná Policií ČR včetně posádky v odpovídající výstroji a výzbroji. O podrobném programu dne otevření Návštěvnického centra bude veřejnost včas informována. 

Otevření Návštěvnického centra doprovodí také komunikační kampaň, se kterou se veřejnost bude moci setkat online, v tisku, rozhlase, televizi i ve venkovním prostoru v Praze. Kampaň proběhne ve dvou vlnách - od dubna do června a následně se začátkem nového školního roku od srpna do října. Generálním mediálním partnerem je Česká televize a hlavním mediálním partnerem Český rozhlas.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace ČNB


Generální mediální partner
Český rozhlas – logo
Hlavní mediální partner
Český rozhlas – logo