Bankovní rada ČNB v obměněném složení

Bankovní rada ČNB má od 13. února obměněné složení. Členy bankovní rady ČNB se na následující šestileté období stali Jan Kubíček a Jan Procházka. Dosavadní člen bankovní rady Jan Frait bude zastávat funkci viceguvernéra.

Noví radní vystřídají Oldřicha Dědka a viceguvernéra Marka Moru, kterým 12. února 2023 skončil jejich šestiletý mandát.

V sedmičlenné bankovní radě vedené guvernérem Alešem Michlem od 13. února zasedají viceguvernérka Eva Zamrazilová, viceguvernér Jan Frait a členové Tomáš Holub, Karina Kubelková, Jan Kubíček a Jan Procházka. „Naprostou prioritou pro ČNB je podstatné snížení inflace. Jak jsem poznal od července novou bankovní radu a jak jsem se seznámil s životopisy nových členů a hlavně jejich odborností, máme vytvořeny skvělé předpoklady pro to, aby Česká národní banka byla nadále kredibilní a aby splnila svůj mandát,“ uvedl při prosincovém jmenování nových členů bankovní rady guvernér ČNB Aleš Michl.

Bankovní rada je nejvyšším řídícím orgánem ČNB. Rozhoduje o zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky a v oblasti dohledu nad finančním trhem. O rozdělení kompetencí členů bankovní rady nad jednotlivými organizačními útvary ČNB budou její členové rozhodovat na jednom ze svých nejbližších zasedání.

Jednání bankovní rady předsedá guvernér nebo jím pověřený viceguvernér. Svá rozhodnutí přijímá bankovní rada kolektivně, prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Všechny členy bankovní rady, viceguvernéry i guvernéra jmenuje prezident republiky na šestileté období. Svůj mandát mohou zastávat nanejvýš dvakrát.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Související odkazy