Úrokové sazby měnových finančních institucí v ČR

za duben 2019

Úrokové sazby měnových finančních institucí představují průměrné sazby z korunových vkladů a úvěrů přijatých/poskytnutých bankami od klientů/klientům.

http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova-a-financni-statistika/data-harmonizovane-menove-statistiky/index.html#B

Čas zveřejnění: 10:00