Měnová báze ČNB

k 30. 4. 2019

Měnová báze (rezervní peníze) zahrnuje oběživo a rezervy, které drží obchodní banky na účtech u centrální banky. Obě tyto položky představují užití měnové báze.
- oběživo v oběhu zahrnuje hotovost drženou domácnostmi a firmami a hotovost v bankovních trezorech,
- bankovní rezervy zahrnují povinné minimální rezervy a volné rezervy na účtech centrální banky.

Měnová báze vyjadřuje vztahy centrální banky vůči ostatním sektorům v ekonomice. Proto protipoložky měnové báze představují vnější sektor, vládní sektor, bankovní sektor a soukromý sektor. Tyto faktory ovlivňující výši měnové báze se označují jako zdroje měnové báze.

Metodika sestavování měnové báze je sjednocena na mezinárodní úrovni v rámci členských zemí Mezinárodního měnového fondu. Sestavování a zveřejňování měnové báze slouží především ke statistickým a srovnávacím účelům.

Data: http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova-a-financni-statistika/menova-baze-cnb/

Čas zveřejnění: 10:00