Harmonizovaný měnový přehled

k 31. 10. 2019

Měnový přehled je souhrnnou statistickou bilancí měnových finančních institucí (MFI), která poskytuje uživatelům základní přehled o pozici sektoru MFI vůči ostatním rezidentským a nerezidentským sektorům.

Data: http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova-a-financni-statistika/menovy-prehled/

Čas zveřejnění: 10:00