Devizové rezervy

k 29. 2. 2024

Devizové rezervy zahrnují likvidní zahraniční aktiva České národní banky ve směnitelných měnách.

Mezi devizové rezervy řadíme monetární zlato, zvláštní práva čerpání, rezervní pozici u Mezinárodního měnového fondu a krátkodobá aktiva ve vztahu k zahraničí (tj.vklady, cenné papíry, valuty aj. aktiva).

Devizové rezervy jsou vykazovány Českou národní bankou ve struktuře stanovené Mezinárodním měnovým fondem v příručce Guidelines for a Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Součástí výkazu jsou i základní údaje o předpokládaném zvýšení a snížení devizových rezerv v nejbližším časovém horizontu a údaje o repo-operacích s cennými papíry vůči zahraničí.

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/devizove_rezervy/

Čas zveřejnění: 10.00