Zvýšení limitu pro okamžitou platbu

Od 1. 6. 2021 se zvýší limit maximální částky jedné platby u okamžitých korunových plateb zúčtovávaných v platebním systému ČNB CERTIS z 400 000 Kč na 2 500 000 Kč. Povinností bank zapojených do okamžitých plateb (pdf, 128 kB) bude zajistit přijetí plateb až do výše nově stanoveného limitu. Nebude však jejich povinností nabízet tento nový limit svým klientům - plátcům.

Nová výše limitu byla projednána a odsouhlasena Komisí pro platební styk České bankovní asociace. Navýšení maximálního limitu pro jednotlivou okamžitou platbu v českých korunách následuje obdobné navýšení limitu pro okamžité platby v eurech (SEPA Instant Credit Transfer) z 15 000 € na 100 000 €, které proběhlo k 1. 7. 2020.