Zveřejnění interních protokolů z roku 2014

Česká národní banka zveřejnila podrobné protokoly ze všech osmi měnověpolitických jednání bankovní rady konaných v roce 2014 a související podklady pro její rozhodování (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení pro Situační zprávu).

Zveřejněné protokoly z dalších let najdete v sekci Měnová politika na stránce Rozhodnutí bankovní rady.


Související odkazy