Výroční zpráva 2022

ČNB vydala Výroční zprávu za rok 2022 s pravidelnými informacemi o své činnosti a hospodaření.