Statistika ČNB k trhu hypoték

Česká národní banka se v reakci na zveřejněnou statistiku Fincentrum Hypoindex prosinec 2019 rozhodla mimořádně publikovat předběžné informace týkající se vývoje hypotečního trhu v roce 2019 z úrokové statistiky měnových finančních institucí před termínem oficiálního zveřejnění. Metodika Fincentrum Hypoindexu nepokrývá celý trh a její výsledky nejsou porovnatelné s úplnou statistikou, kterou vede ČNB.

Podle statistiky ČNB, která odráží celkovou aktivitu na hypotečním trhu, došlo v roce 2019 k meziročnímu poklesu objemu uzavřených hypoték o 9,8 procenta (tato statistika zahrnuje všechny uzavřené smlouvy jak v bankách, tak stavebních spořitelnách a všechny typy hypoték – nové úvěry včetně navýšení ke stávajícím, refinancování a refixování, tedy ostatních ujednání ke stávajícím smlouvám). ČNB nicméně dlouhodobě upozorňuje na to, že i tento údaj má velmi nízkou vypovídací schopnost o tom, jak se vyvíjel hypoteční trh. Zahrnuje totiž operace s již existujícími hypotečními úvěry (refixování a refinancování) i poskytování skutečně nových hypotečních úvěrů. Dochází tím k pověstnému míchání jablek a hrušek.

ČNB se proto při sledování vývoje hypotečního trhu zaměřuje na statistiku skutečně nových hypoték, které podléhají od října 2018 novým limitům ukazatelů pro posuzování žadatelů. Zde došlo k poklesu objemu o 13,6 procenta, ačkoli byl ze strany analytiků i bank avizován propad trhu o 20 (i o více) procent.

Rok 2019 byl silně ovlivněn tzv. efektem předzásobení v roce předchozím. V období po ohlášení nových příjmových limitů platných od října 2018 (druhá polovina roku 2018) skokově vzrostl objem nově uzavřených hypotečních smluv. O to méně se jich zákonitě poskytlo v období následujícím, tedy v první polovině roku 2019. Ve druhé polovině loňského roku se objemy skutečně nových hypotečních úvěrů postupně dostávaly na běžné úrovně předchozích let.

Pokles objemu trhu odpovídá očekáváním České národní banky, která avizovala, že v důsledku nových opatření po ustálení trhu se sníží objem nově poskytovaných hypotečních úvěrů o maximálně kolem 10 procent. Takový pokles odpovídá záměru omezit poskytování vysoce rizikových hypotečních úvěrů, což by mělo napomoci brzdit růst cen nemovitostí.

Kompletní statistika hypoték na bydlení uzavřených v Česku v českých korunách českými občany u měnových finančních institucí bude zveřejněna v pátek 31. ledna 2020 v 10:00 na webu ČNB ve statistické databázi ARAD.

O rozdílu mezi statistickou hypotečního trhu ČNB a statistikou Fincentrum Hypoindex pojednává čnBlog Proč jsou někdy průměrné hodnoty úrokových sazeb hypoték matoucí Jiřího Sojky ze sekce statistiky ČNB.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB