Prohlášení ČNB k výzvě poslance Dolínka ohledně investičního životního pojištění

Česká národní banka byla poslancem Petrem Dolínkem vyzvána k zakročení v kauze investičního životního pojištění v souvislosti s  dopadem koronavirové krize na klienty.

ČNB vykonává dohled nad činností pojišťoven, a to jak v zájmu ochrany spotřebitele, resp. pojistníků, pojištěných a oprávněných osob, tak s ohledem na zachování finanční stability pojišťoven. ČNB může veřejnost ujistit, že i za stávající situace je dle jejích poznatků sektor pojišťoven dostatečně stabilní, schopný naplňovat klíčové pojistné funkce, efektivně řídit rizika a adekvátně reagovat na potřeby klientů.

Produkt investičního životního pojištění není spořicím produktem, ale plní primárně funkci pojistné ochrany. V tomto finančním produktu jsou obsaženy dvě složky, a sice pojištění spojené s investováním. Garance zhodnocení vložených prostředků je tvořena vhodně zvolenou investiční strategií fondů a je zcela závislá na výnosech z investované částky (hodnota této investice se může v průběhu investičního období měnit).

Produkt investičního životního pojištění je dlouhodobým produktem, přičemž jeho případné předčasné ukončení nemusí být pro klienty výhodné.[1] V tomto ohledu by klienti, kteří mají v úmyslu ukončit investiční životní pojištění, resp. jakýkoliv finanční produkt, měli nejprve pečlivě zvážit důsledky s tímto jednáním spojené.

ČNB považuje za důležité uvést, že se dlouhodobě a s náležitou péčí věnuje výkonu dohledu nad finančním trhem, včetně oblasti pojišťovnictví, v jehož rámci plní svou roli v mezích kompetencí svěřených jí zákonem.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB


[1] Viz předchozí vyjádření České národní banky ze dne 13. 6. 2018 k tématu pojistných smluv životního pojištění.