Oficiální statistika nových úvěrů na bydlení za rok 2020

Česká národní banka dnes zveřejnila data o poskytování bankovních úvěrů obyvatelstvu za prosinec 2020, která zkompletovala obrázek o vývoji na hypotečním trhu za celý loňský rok. Objem skutečně nových hypoték v roce 2020 meziročně vzrostl o 34,3 %, objem refinancovaných hypoték o 68,9 %.

Objem skutečně nových úvěrů je ukazatelem, který nejlépe popisuje rozsah nově poskytnutého financování nemovitostí bankami prostřednictvím hypoték. V roce 2020 banky poskytly těchto úvěrů 217 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2019, kdy byly poskytnuty skutečně nové hypotéky v hodnotě 162 mld. Kč, se jedná o nárůst o 55 mld. Kč, tedy o již zmíněných 34,3 %. Pro srovnání lze uvést, že v roce 2018 dosáhl objem skutečně nových hypoték 187 mld. Kč. Po započtení dalších půjček na bydlení (zejména nezajištěných úvěrů ze stavebního spoření) činil v loňském roce objem skutečně nových úvěrů na bydlení 250 mld. Kč oproti 190 mld. Kč v roce 2019 a 232 mld. Kč v roce 2018.

Statistika skutečně nových hypotečních úvěrů zahrnuje navýšení již dříve poskytnutých úvěrů a zejména zcela nové úvěry, které v daném období vstoupily do ekonomiky poprvé. Tento údaj naopak nezahrnuje refinancované úvěry, které byly jinou institucí poskytnuty již dříve a u kterých došlo pouze k jejich převodu z jedné banky do druhé.

Poskytovatelé a zprostředkovatelé hypoték pravidelně komentují vývoj hypotečního trhu na základě neoficiálních dat, která se od oficiálních statistik liší jak rozsahem vykazujících subjektů, tak definicí[1]. Neoficiální data tak na jedné straně nezahrnují hypoteční úvěry poskytnuté stavebními spořitelnami, na straně druhé však do nových bankovních hypotečních úvěrů započítávají i úvěry refinancované. Podle oficiální statistiky ČNB činil v roce 2020 objem úvěrů zahrnujících skutečně nové i refinancované hypoteční úvěry 266 mld. Kč, zatímco v roce 2019 to bylo 191 mld. Kč. Došlo zde k podobnému nárůstu jako u skutečně nových úvěrů, konkrétně o 39,6 %. Na tomto vývoji se poměrně výrazně podílelo meziroční zvýšení objemu refinancovaných hypotečních úvěrů o 20 mld. Kč (z 29 mld. Kč na 49 mld. Kč, tj. nárůst o 68,9 %).

Objemy skutečně nových hypotečních úvěrů a úvěrů na bydlení narůstaly zejména ve druhé polovině loňského roku. V prosinci bylo dosaženo rekordních úrovní v historii měření – 26,0 mld. Kč u celkových úvěrů na bydlení, z toho 23,1 mld. Kč u hypotečních úvěrů. Pro ilustraci lze uvést, že průměrný měsíční objem skutečně nových hypoték za léta 2015 až 2019 činil 13,3 mld. Kč. Průměrný objem v roce 2020 pak 18,1 mld. Kč. Loňský nárůst tak představuje vybočení z dlouhodobého vývoje trhu. Na tom se podílel jak nárůst průměrné výše nových hypoték daný zvyšováním cen rezidenčních nemovitostí, tak nárůst počtu nových úvěrů odrážející zvýšenou poptávku po těchto nemovitostech.

Odbor komunikace ČNB


[1] Více k tomuto tématu viz čnBlog Jiřího Sojky z 26. 6. 2018