Odborný článek naší kolegyně byl publikován v Review of Economic Dynamics

Odborný článek naší kolegyně Dominiky Ehrenbergerové a spoluautorů Sebastiana Gecherta, Tomáše Havránka a Zuzany Iršové, zabývající se substitucí mezi prací a kapitálem, byl publikován v prestižním akademickém časopise Review of Economic Dynamics.

Autoři sesbírali více než 3100 odhadů elasticity substituce mezi prací a kapitálem z 121 empirických studií a analyzovali vztah mezi velikostí a způsobem odhadu. Jejich výsledky ukazují, že elasticita očištěná o publikační vychýlení a rozdíly ve způsobu odhadu tohoto vztahu se pohybuje v rozmezí 0-0,6. Poznatky shromážděné v empirické literatuře tak přesvědčivě vyvracejí Cobb-Douglasovu specifikaci.