Composite Survey Sentiment as a Predictor of Future Market Returns: Evidence for German Equity Indices

Zuzana Rakovská

V tomto článku konstruuji nový kompozitní indikátor sentimentu, který zachycuje iracionální důvěru široké veřejnosti v Německu. Pomocí tohoto indikátoru ukazuji, že sentiment široké veřejnosti má na svědomí dočasné nadmírné reakce německého akciového trhu jako celku i jeho dílčích segmentů, které jsou zahrnuty do čtyř významných akciových indexů z rodiny DAX. Výsledky ukazují, že důvěra sdílená celou populací funguje jako inverzní prediktor budoucích výnosů německých akciových indexů v horizontech od šesti do dvanácti měsíců. Dále vytvářím out-of-sample rámec ke zdůraznění rozsahu vylepšení dosaženého zkombinováním několika ukazatelů z dotazníkových šetření do jednoho kompozitního indikátoru sentimentu. Výsledky ukazují, že kompozitní indikátor vykazuje přesnější predikční schopnost než oblíbený ukazatel sentimentu, kterým je spotřebitelská důvěra.

JEL kódy: G17, G40, G41

Klíčová slova: kompozitní indikátor, spotřebitelská důvěra, indexy DAX, predikovatelnost výnosnosti, sentiment 

Vydáno: prosinec 2020

Ke stažení: CNB WP 13/2020 (pdf, 1,2 MB)