Objem skutečně nových hypoték se v dubnu mírně snížil

Česká národní banka dnes zveřejnila pravidelnou měsíční statistiku o poskytování bankovních úvěrů, která nabízí také detailní přehled o vývoji úvěrů na bydlení. 

Banky v dubnu 2020 poskytly tzv. skutečně nové hypoteční úvěry  na bydlení v objemu 15,6 mld. Kč, což je o necelou miliardu méně než v březnu a o téměř tři miliardy více než v dubnu 2019. Ve srovnání s průměrným měsíčním objemem v posledních třech letech (14,7 mld. Kč) jde však stále o nadprůměrné číslo. Omezení příjmů domácností v důsledku opatření souvisejících s pandemií koronaviru se tak v aktivitě hypotečního trhu prozatím příliš neprojevilo.

Objem skutečně nových úvěrů je indikátorem, který nejlépe popisuje rozsah dluhového financování nemovitostí bankami. Tento ukazatel zahrnuje navýšení již dříve poskytnutých úvěrů a zejména nové úvěry, které v daném období vstoupily do ekonomiky poprvé. Objem skutečně nových úvěrů naopak nezahrnuje refinancované úvěry, které byly jinou institucí poskytnuty již dříve a u kterých došlo pouze k jejich převodu z jedné banky do druhé.

Poskytovatelé a zprostředkovatelé hypoték pravidelně komentují vývoj hypotečního trhu na základě neoficiálních dat, která se od oficiálních statistik ČNB liší jak rozsahem vykazujících subjektů, tak definicí.[1]  Neoficiální data tak na jedné straně nezahrnují hypoteční úvěry na bydlení poskytnuté stavebními spořitelnami, na straně druhé naopak započítávají do nových bankovních hypotečních úvěrů i úvěry refinancované. Tato neoficiální data naznačovala, že se v dubnu objem poskytnutých hypoték oproti březnu zvýšil, což však statistika ČNB nepotvrdila.

Po započtení dalších půjček na bydlení (zejména nezajištěných úvěrů ze stavebního spoření) činil objem skutečně nových úvěrů na bydlení v dubnu 18 mld. Kč. Za tímto objemem nicméně stojí také nárůst průměrné výše hypoték, protože počet poskytnutých půjček na bydlení meziročně naopak poklesl.

Dubnová statistika ČNB vyvrací rovněž dřívější prohlášení účastníků trhu, že limity ukazatelů DTI (výše dluhu vůči ročnímu příjmu žadatele) a DSTI (náklady na dluhovou službu vůči měsíčnímu příjmu žadatele) zavedené v říjnu 2018 budou mít na poskytování hypotečních úvěrů silně negativní dopad. Souhrn skutečně nových hypoték dosáhl za posledních 6 měsíců 93 mld. Kč a za posledních 12 měsíců 178 mld. Kč. V obou případech jde v historickém srovnání o vysoké objemy, které naznačují, že by hypoteční trh mohl v letošním roce atakovat rekordy.[2]  Lze však předpokládat, že se koronavirus v dalších měsících projeví více a i přes uvolnění makroobezřetnostních nástrojů ČNB (LTV, DTI a DSTI) ze začátku dubna bude aktivita v tomto tržním segmentu v dalších měsících slabší.


[1] Více k tomuto tématu viz čnBlog Jiřího Sojky z 26. 6. 2018.

[2] Historicky nejvyšší měsíční objem skutečně nových hypoték 21,5 mld. Kč byl zaznamenán v listopadu 2016. Nejvyššího dvanáctiměsíčního souhrnu (191 mld. Kč) i šestiměsíčního souhrnu (102 mld. Kč) bylo dosaženo v listopadu 2018. Tyto rekordy však byly vyvolány jednorázovým a dočasným efektem "předzásobení" těsně před zavedením limitů DTI a DSTI.