Doplnění postupů ČNB v působnosti orgánu pro řešení krize

Česká národní banka doplnila svůj dříve publikovaný Obecný přístup ke stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky („MREL“) o vysvětlující stanovisko, ve kterém za účelem zajištění jednotného chápání uvádí, že povinné osoby k plnění MREL přistupují obdobně jako při plnění kapitálových požadavků na ně kladených – tj. požadavek plní průběžně na základě své aktuální situace.

Česká národní banka, dále za účelem zvýšení transparentnosti a v souvislosti s probíhající konsolidací bankovního sektoru v České republice, doplnila uveřejněný postup pro stanovení příspěvků do mechanismu pro financování řešení krize o postup zohledňující zánik instituce v důsledku vnitrostátní fúze sloučením.

Plné znění obecného přístupu České národní banky ke stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky je dostupné na https://www.cnb.cz/cs/reseni-krize-na-ft/obecny-pristup-ceske-narodni-banky-ke-stanoveni-minimalniho-pozadavku-na-kapital-a-zpusobile-zavazky/index.html

Revidované znění postupu pro stanovení příspěvků do mechanismu pro financování řešení krize je dostupné na https://www.cnb.cz/cs/reseni-krize-na-ft/prispevek-do-mechanismu-pro-financovani-reseni-krize/