Česká národní banka uveřejňuje zjednodušený proces implementace nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů (bail-in)

Řešení potenciálního selhání finanční instituce prostřednictvím rekapitalizace z vnitřních zdrojů (bail-in) je, s ohledem na strukturu českého bankovního sektoru, preferovaným nástrojem k řešení krize institucí spravujících absolutní většinu bankovních aktiv v České republice.

Za účelem zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti postupu implementace nástroje bail-in tak, aby bylo jeho použitím možné účinně dosáhnout cílů řešení krize uvedených v § 75 zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, uveřejnila ČNB zjednodušený popis kroků, u kterých očekává, že budou v případě využití nástroje bail-in provedeny.

Při přípravě tohoto zjednodušeného procesu vycházela ČNB jak z  platného právního rámce v České republice, tak z příslušných principů vydaných Radou pro finanční stabilitu . Spolupracovala na něm s Centrálním depozitářem cenných papírů, Burzou cenných papírů Praha a následně jej interně projednala s organizačními útvary ČNB vykonávajícími dohled a dozor nad těmito infrastrukturami finančního trhu.

Navržený proces implementace nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů („bail-in“) v maximální možné míře využívá stávajících procesů, technologií a konvencí výše uvedených infrastruktur finančního trhu.