ČNB zveřejňuje Roční zprávu o výsledku hospodaření a Roční účetní závěrku za rok 2022

ČNB zveřejňuje Roční zprávu o výsledku hospodaření a Roční účetní závěrku na svých webových stránkách poté, co je doručí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.