Jakým způsobem je možné zakoupit státní dluhopis (SPP, SD)?

Aby zájemce mohl státní pokladniční poukázky (SPP), což jsou státní dluhopisy se splatností do jednoho roku, nabýt a držet je na svém majetkovém účtu, musí si v Systému krátkodobých dluhopisů - SKD takový účet otevřít, tzn. uzavřít v SKD smlouvu o vedení účtu. Se smlouvou o vedení účtu v SKD získává statut klienta. Protože klient nemá přímý přístup do SKD, musí si vybrat agenta, jež za něj bude příkazy do SKD zadávat a také provádět platby v případě nákupu. Seznam agentů je k dispozici v Registračním centru SKD. Vlastní nákup nebo prodej SPP si může klient např. dohodnout sám s jiným klientem a agent poté zprostředkuje vypořádání nebo obchod pro klienta zprostředkuje agent. Klient se může prostřednictvím přímých účastníků zúčastnit i primárních aukcí SPP tak, že přímý účastník zahrne klientovy požadavky do svých objednávek. Organizátorem primárních aukcí SPP je ČNB. Nominální hodnota SPP je v současné době 1 000 000 Kč.

Aby zájemce mohl střednědobé a dlouhodobé dluhopisy (SD), což jsou státní dluhopisy se splatností delší než 1 rok, nabýt a držet je na svém majetkovém účtu, musí si v SCP takový účet otevřít. Zájemce může SD získat na organizovaném sekundárním trhu prostřednictvím bank a obchodníků s cennými papíry na burze nebo RM systému nebo si obchod s SD dohodnout s jiným držitelem sám. Zájemce se může prostřednictvím přímých účastníků zúčastnit i primárních aukcí SD tak, že přímý účastník zahrne požadavky zájemce do svých objednávek. Organizátorem primárních aukcí SD je ČNB. Nominální hodnota SD je v současné době 10 000 Kč.

Informace o primárních aukcích státních dluhopisů, seznamy přímých účastníků a emisní kalendáře jsou k dispozici na stránce Trh státních dluhopisů. 

Zpět na seznam