Co je ukazatel RPSN?

Jde o zkratku ukazatele nazývaného „Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr“. Ukazatel RPSN synteticky postihuje celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Smyslem zavedení ukazatele RPSN bylo umožnit objektivnější posouzení nákladovosti a tedy výhodnosti spotřebitelského úvěru pro spotřebitele a srovnání nabídek od různých finančních institucí. Samotná výše roční výpůjční sazby úroku totiž nevypovídá dostatečně věrně o celkových nákladech spotřebitelského úvěru, jelikož se do ní nepromítají další náklady, které spotřebitel musí v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zaplatit. Naopak při výpočtu ukazatele RPSN se vedle výpůjční úrokové sazby a struktury splátek jistiny a úroků zohlední také

  • poplatky za posouzení žádosti o úvěr
  • poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky)
  • poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení úvěrového účtu
  • platby za pojištění nebo záruku pro případ neschopnosti spotřebitele splácet úvěr z důvodu jeho pracovní neschopnosti, invalidity, smrti nebo nezaměstnanosti, pokud je podmínkou poskytnutí spotřebitelského úvěru
  • platby provizí

Zákon o spotřebitelském úvěru ukládá všem osobám nabízejícím nebo poskytujícím spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, povinnost informovat spotřebitele o výši ukazatele RPSN. Tento údaj musí být obsažen, v případě poskytnutí jakékoliv informace o nákladech úvěru, nejen v reklamě, ale vždy též v informacích povinně poskytovaných před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru a ve smlouvě samotné. V informacích předcházejících uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru musí být ukazatel RPSN dále vysvětlen prostřednictvím reprezentativního příkladu.

 

Zpět na seznam