100 Kč – UV

| 20 Kč | 50 Kč | 200 Kč | 500 Kč | 1000 Kč | 2000 Kč | 5000 Kč |

100 Kč – líc UV
100 Kč – rub UV

vzor 2018

líc

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm září modrou barvou, viditelná vlákna září žlutou barvou, levá část portrétu (popsáno heraldicky), jméno KAREL IV., horní část hodnotového čísla na kuponu a jméno rytce září modrou barvou, dolní polovina hodnotového čísla na kuponu a hmatová značka pro nevidomé a slabozraké září zelenou barvou, v levé dolní a pravé horní části září zelenou barvou ornamenty ve tvaru stylizovaného gotického okna

rub

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm září modrou barvou, viditelná vlákna září žlutou barvou, vodorovné označení série a čísla bankovky září zelenou barvou, v levé dolní a pravé horní části září zelenou barvou ornamenty ve tvaru stylizovaného gotického okna

vzor 1997 (ukázka)

líc

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí, viditelná vlákna se žlutou luminiscencí, levá část portrétu, jméno KAREL IV., část hmatové značky pro nevidomé a slabozraké, horní část hodnotového čísla na kuponu a jméno rytce s modrozelenou luminiscencí

rub

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí, viditelná vlákna se žlutou luminiscencí

vzor 1995

líc

  • pouze v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí

rub

  • pouze v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí