Utratila ČNB v létě desítky miliard za akcie Applu, Tesly, Microsoftu a dalších amerických firem?

V médiích se objevily spekulace, že ČNB v létě nakupovala akcie Tesly, Applu, Microsoftu a dalších amerických firem za desítky miliard korun. Česká národní banka investuje do akcií část svých devizových rezerv již od roku 2008. O povaze a objemu těchto investic pravidelně informuje veřejnost ve výročních zprávách. Že ČNB v rámci devizových rezerv drží akcie Applu, Tesly a Microsoftu, by tak nemělo být velké překvapení, jedná se o největší americké společnosti. Jen kupříkladu zmiňované společnosti Microsoft a Apple mají tržní kapitalizaci okolo 2,5 bilionu dolarů, jsou na prvních dvou místech podle váhy v akciovém indexu S&P 500 a jejich zastoupení v tomto indexu dosahuje 14 %. Jinými slovy – pokud ČNB investuje do amerických akcií a jejím cílem je expozice na americký trh, těžko se vyhne investicím do největších amerických firem, včetně těchto jmenovaných.

Akciová portfolia byla v průběhu let 2008 až 2023 spravována externě společnostmi BlackRock a State Street Global Advisers (BR, SSgA). Tyto společnosti v rámci těchto portfolií prováděly veškeré transakce na příslušných burzách a jménem ČNB plnily i regulatorní požadavky. Na americkém trhu to mimo jiné znamenalo, že svým jménem podávaly hlášení regulátorovi amerického akciového trhu, americké Komisi pro cenné papíry (U.S. Securities and Exchange Commision, SEC) o akciích držených ve prospěch ČNB v externě spravovaných portfoliích. O jednotlivých akciích držených ČNB v době, kdy byla správa akciových portfolií vykonávána výhradně prostřednictvím externích správců, se tak veřejnost z reportů poskytovaných SEC dovědět nemohla, protože údaje za ČNB byly spojeny s tisíci dalšími investory firem BR a SSgA.

Jak již ČNB v průběhu uplynulých let opakovaně sdělovala, externí správa akciových portfolií měla být postupně nahrazena správou interní, přímo v ČNB, podobně jako jsou spravována i další portfolia devizových rezerv. Proces převodu aktiv z externí správy do interní probíhal v rozmezí let 2021 až 2023 a oficiálně dokončen potom byl v říjnu 2023.

Regulátorem požadované informace jsou poskytovány vždy ke konci kvartálu, ČNB tedy americkému SEC reportovala údaje ke konci června a září tohoto roku. Zatímco na konci června byla zhruba třetina amerického akciového portfolia stále ve správě externích správců (zbylé dvě třetiny byly již spravovány interně), k závěru září byla již externí správa amerického akciového portfolia zcela ukončena. V červnu tak o dvou třetinách držených amerických akciích ČNB informovala SEC přímo, sama a svým jménem, o zbylé třetině pak reportovali externí správci. V září pak už ČNB reportovala o celém objemu sama. Jen na základě reportů poskytovaných SEC nelze činit žádné závěry o akciových investicích ČNB. Během léta 2023 ČNB neinvestovala v amerických akciích „ani dolar“, prováděna byla jen běžná správa portfolia včetně reinvestic dividend. Oproti veřejnému tvrzení některých komentátorů a médií tak do amerického akciového portfolia z devizových rezerv ČNB nepřitekly žádné nové prostředky.

Co se týká struktury akciových investic – ČNB opakovaně sdělovala, že investuje výhradně formou pasivní replikace akciových indexů. Tyto investice jsou na americkém trhu navázány na široce sledovaný a veřejnosti velmi dobře známý index S&P 500, jenž obsahuje přibližně 500 co do tržní kapitalizace největších firem. ČNB se v maximální možné míře snaží o 100% replikaci struktury indexu S&P 500, tedy pokud možno o identické zastoupení jednotlivých akciových titulů. Zjednodušeně řečeno – pokud byl například Apple zastoupen v indexu S&P 500 k 30. září 2023 ze 7,00 %, v americkém akciovém portfoliu ČNB představovalo jeho relativní zastoupení shodných 7,00 %. Analogicky u Microsoftu (zastoupení v indexu 6,53 %, v portfoliu ČNB 6,53 %) a Tesly (index 1,92 %, ČNB 1,92 %). „Nárůst“ – a za důležité považujeme znovu zopakovat, že nešlo o nárůst, ale o změnu v reportingu – o zhruba 50 % se tak netýkal jen vypíchnutých akcií amerických technologických gigantů. Týkal se všech titulů, které byly zastoupeny v indexu S&P 500 a které byly v září převedeny do správy ČNB.

Aktualizováno 23. 2. 2024.