Karel IV. na našich platidlech – část 5

Naposledy se motivy související s Karlem IV. objevily na mincích v letech 2007 a 2008. V únoru 2006 vypsala Česká národní banka neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu. Soutěže se zúčastnilo 31 výtvarníků, kteří předložili celkem 57 sádrových modelů.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila návrhy 6. června 2006. Do třetího kola hodnocení postoupilo šest návrhů Vojtěcha Dostála, DiS., Ivana Eymana, akademického sochaře Jiřího Harcuby, akademického sochaře Ladislava Kozáka, Josefa Šafaříka a akademického sochaře Michala Vitanovského. Tyto návrhy byly tematicky nejvýstižnější a výtvarně nejlepší, ale žádný z nich nebyl vhodný k realizaci bez úpravy. Komise proto autory pozvala do užší soutěže, která byla vyhodnocena 12. září 2006. První cenu a doporučení k realizaci udělila návrhu Vojtěcha Dostála, DiS., avšak bankovní rada České národní banky dala na svém zasedání 5. října 2006 přednost realizaci návrhu Josefa Šafaříka.

Vítězný návrh Vojtěcha Dostála, DiS., a nakonec realizovaná pamětní stříbrná dvousetkoruna k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
Vítězný návrh Vojtěcha Dostála, DiS., a nakonec realizovaná pamětní stříbrná dvousetkoruna k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu

I tuto dvousetkorunu razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou, a to ze stříbrné slitiny o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi, o průměru 31 mm a hmotnosti 13 g v nákladu 10 800 kusů v běžné a 19 058 kusů ve špičkové kvalitě. Mince je dosud platná.

Na vítězném návrhu ani realizované minci však podobiznu Karla IV. nenalezneme. Ostatně důvodem menšího úspěchu některých návrhů při hodnocení byla i přílišná dominance portrétu a dalších motivů, které měly být vzhledem k tématu mince pouze doprovodnými prvky. Podobizny Karla IV. však nalezneme na některých dalších návrzích.

Karel IV. ve ztvárnění Petra Červinky, akademických sochařů Ladislava Kozáka, Jiřího Harcuby (dva návrhy), Michala Vitanovského, Zbyňka Fojtů, Kryštofa Hoška a Jaroslava Bejvla
Karel IV. ve ztvárnění Petra Červinky, akademických sochařů Ladislava Kozáka, Jiřího Harcuby (dva návrhy), Michala Vitanovského, Zbyňka Fojtů, Kryštofa Hoška a Jaroslava Bejvla

O rok později, v dubnu 2007, vypsala Česká národní banka neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic. Soutěže se zúčastnilo 24 výtvarníků, kteří předložili celkem 28 sádrových modelů.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze návrhy zhodnotila 19. června 2007. Ve třetím kole hodnocení získal první cenu a doporučení k realizaci návrh MgA. Josefa Oplištila, druhou cenu návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka a třetí cenu návrh MgA. Jakuba Vlčka. Návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů a Luboše Charváta obdržely mimořádné odměny. Bankovní rada České národní banky však na svém zasedání 12. července 2007 dala přednost realizaci návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka.

Vítězný návrh MgA. Josefa Oplištila a pamětní stříbrná dvousetkoruna k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
Vítězný návrh MgA. Josefa Oplištila a pamětní stříbrná dvousetkoruna k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic

Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou ze stříbrné slitiny o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi, o průměru 31 mm a hmotnosti 13 g v nákladu 9 800 kusů v běžné
a 17 000 kusů ve špičkové kvalitě. I tato dvousetkoruna je dosud platná.

Také u tohoto motivu nenalezneme na vítězném návrhu ani na realizované minci podobiznu Karla IV., neboť autoři většinou ztvárňovali nástěnnou malbu lisování vína z Karlštejna a ilustraci pěstování vinné révy z Velislavovy bible. Podobiznu Karla IV. však ztvárnili autoři některých dalších návrhů.

Karel IV. ve ztvárnění akademických sochařů Vladimíra Oppla, Jiřího Harcuby, Majky Wichnerové a Jaroslava Bejvla
Karel IV. ve ztvárnění akademických sochařů Vladimíra Oppla, Jiřího Harcuby, Majky Wichnerové a Jaroslava Bejvla

Mince s motivem Karla IV. je jedním z našich pěti mezinárodně oceněných platidel. Desetitisícikoruna akademického sochaře Vladimíra Oppla k 650. výročí založení Nového Města pražského ze sady Karel IV. byla v soutěži Mince roku (Coin of The Year), pořádané prestižním americkým časopisem World Coin News a vydavatelstvím Krause Publications, vyhlášena nejlepší zlatou mincí světa (Best Gold Coin) za rok 1999.

Cena Mince roku v kategorii Best Gold Coin za rok 1999, kterou získala mince v hodnotě  10 000 Kč ze sady Karel IV.
Cena Mince roku v kategorii Best Gold Coin za rok 1999, kterou získala mince v hodnotě 10 000 Kč ze sady Karel IV.