Obchodní dohoda mezi EU a Spojeným královstvím

ZPRÁVA O MĚNOVÉ POLITICE | ZIMA 2021 (box 1)

(autoři: Petr Polák, Michaela Ryšavá)

Donedávna bylo jedním z významných rizik dalšího ekonomického vývoje na evropském kontinentu hrozící vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez dohody. Ačkoliv bylo referendum obecně o vystoupení z EU, tak se politická reprezentace ostrovní země rozhodla opustit nejen evropskou osmadvacítku jako takovou, ale ukončit také téměř čtyři dekády dlouhé partnerství a členství v celní unii a na jednotném trhu. Po vystoupení UK z EU již tak dále neplatí dohoda o volném pohybu zboží, služeb a kapitálu. V případě brexitu bez návazné nové dohody by pro obchodní vztahy mezi oběma jurisdikcemi začala – po uplynutí přechodného období – od 1. 1. 2021 platit obecná pravidla Světové obchodní organizace. Vzhledem ke značné vzájemné provázanosti obou ekonomik (Graf 1) by však taková situace přinesla ztráty na obou stranách.

Graf 1 – Oba ekonomické celky se vzájemně potřebují
Vývoz zboží z EU do Velké Británie a naopak v roce 2019, podíly na celkovém vývozu v %, pramen MMF

Graf 1 – Oba ekonomické celky se vzájemně potřebují

Hrozba náhlého přerušení plynulosti obchodu mezi oběma ekonomickými celky již v minulosti nejednou citelně zasáhla finanční trhy. V prosinci 2020 již byla znatelná únava obou stran z velmi malého dosaženého pokroku a na finančních trzích rostla nejistota a převážily i sázky na odchod bez dohody (Graf 2).  Panika tak zachvátila britské a evropské firmy, které se v obavách z narušení dodávek před koncem roku snažily narychlo dostatečně zásobit. Od brexitového referenda v červnu 2016 byl termín opuštění unie ze strany UK několikrát na poslední chvíli posunut, což vždy vedlo obchodní partnery k ostražitosti a předzásobení. To potvrzují jak data o počtu kamiónů přepravených Eurotunelem (Graf 3), tak údaje z přístavů o intenzitě námořní nákladní dopravy. 

Graf 2 – Protahující se jednání zvyšovala napětí na finančních trzích
Pramen Bloomberg

Graf 2 – Protahující se jednání zvyšovala napětí na finančních trzích

Graf 3  – Před klíčovými termíny brexitu se firmy vždy předzásobovaly a doprava v Eurotunelu rostla
Počet přepravených kamionů v daném měsíci, pramen https://press.getlinkgroup.com/news/

Graf 3  – Před klíčovými termíny brexitu se firmy vždy předzásobovaly a doprava v Eurotunelu rostla

Poznámka: 6/2016 referendum o členství UK v EU; 3/2019 původní termín vystoupení UK z EU stanovený na základě maximální lhůty dvou let od aktivace článku 50 Lisabonské smlouvy; 10/2019 UK mělo opustit EU, avšak termín odchodu byl znovu odložen na leden 2020; 12/2020 uzavření obchodní dohody mezi EU a UK.

Na Štědrý den 2020 se po devítiměsíčním vyjednávání nakonec podařilo najít kompromis a obchodní dohodu mezi UK a EU uzavřít. Vzájemný obchod nebude podléhat clům ani kvótám. V případě pohybu osob budou nadále možné krátko-dobé výjezdy do 90 dnů, zatímco při delších cestách budou nutná víza. Ve sporných oblastech, které blokovaly jednání, uspělo Spojené království jen v některých bodech. Dosáhlo svého v oblasti pravidel hospodářské soutěže, tj. může si od nynějška nastavit vlastní standardy včetně poskytování státní podpory. Země se nakonec shodly i na dohledu nad řešením sporů neutrální komisí. Spojené království naopak ustoupilo v otázce rybolovu, takže rybáři ze zemí EU se budou muset v následujících více než pěti letech vzdát jen čtvrtiny svých dosavadních úlovků v britských vodách. Další ústupky se týkají například oblasti bezpečnosti. Velká změna nastane i u vzdělávání, kde dochází k ukončení spolupráce v programu Erasmus.

Dohoda však nepřinesla úlevu finančním společnostem, které by potřebovaly zachovat automaticky zaručený přístup na evropské finanční trhy a prodej finančních služeb z Londýna na jednotném trhu (přišly o jednotnou pasportizaci). Služby v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví ve Velké Británii z jedné šestiny závisí přímo na poptávce z jednotného trhu unie. Vyjednávat dále se ještě bude muset také ohledně obchodování s elektřinou, jelikož Velká Británie již není součástí vnitřního energetického trhu.

Úleva po podepsání smlouvy přitom rychle mizí s prvními těžkostmi s přepravou zboží. Zdržení přináší zejména zvýšená administrativa a kontroly na hranicích. Ani britské celní systémy nefungují tak hladce, jak se očekávalo. Složité je to zejména u potravin, které je třeba transportovat rychle, na což některé společnosti reagovaly pozastavením dodávek na kontinent (např. britský Marks & Spencer). Dále firmy bojují s daňovými změnami a „pravidly původu“, tj. s nejistotou, zda zboží lze dovézt bez cla. Obtíže se pak promítají i do vyšších cen dopravy. Přitom data za lodní dopravu z počátku ledna ukazují na podstatně nižší zájem o cargo služby, než je v tomto období obvyklé. Náběh plného fungování obchodu EU se Spojeným královstvím bude ještě chvíli trvat, což zbrzdí oživení ostrovní ekonomiky. Ale i partneři britských firem na kontinentu čelí nižším objednávkám, což v pandemické době zhoršilo vyhlídky doposud odolávajícího evropského průmyslu. Stále jsou však příznivější než v případě odchodu Spojeného království bez dohody.