Inovovaný jádrový predikční model g3+

ZPRÁVA O MĚNOVÉ POLITICE | JARO 2024 (infobox)

Počínaje Zprávou o měnové politice – jaro 2024 je makroekonomická prognóza ČNB zpracována pomocí inovované verze jádrového predikčního modelu g3+. Model g3+ je stěžejním analyticko-prognostickým nástrojem ekonomů sekce měnové ČNB, který zajišťuje mj. vzájemnou konzistenci prognózovaných makroekonomických veličin. Provedené úpravy a vylepšení jádrového modelu jsou dalším krokem v rozvoji prognostické praxe ČNB. Inovace přitom zohledňují mimořádné ekonomické jevy posledních let a také dlouhodobé zkušenosti ekonomů sekce s používáním jádrového predikčního modelu g3+ v uvedeném období. Tyto inovace i jejich motivace přitom byly detailně popsány již v Příloze Zprávy o měnové politice – zima 2024, kde byla zároveň představena i stínová prognóza připravená pomocí inovovaného modelu.

Charakteristickou vlastností mimořádných ekonomických jevů posledních let byly krátké a prudké výkyvy na nabídkové straně ekonomik a ve vývoji cen energií. Rozšíření modelových vazeb v zahraniční i v domácí části modelu pomáhají věrněji popisovat ekonomické prostředí, přičemž umožňují zachycovat tyto jevy strukturálním způsobem – tedy vnitřně konzistentně, objektivně a replikovatelně. Bohatší struktura modelu poskytuje detailnější analýzu ekonomického vývoje, jako je konzistentní odhad pozice zahraniční ekonomiky v rámci hospodářského cyklu či věrnější zachycení role cen energií ve výrobním procesu. Úprava nastavení rovnovážných hodnot modelu v oblasti zahraniční obchodní výměny odpovídá pozorovanému ekonomickému vývoji v delší historii a také předpokládanému vývoji české ekonomiky dále do budoucna. Inovovaný model v souhrnu vykazuje lepší schopnost popsat a interpretovat pozorovaný ekonomický vývoj, a to nejen v období před pandemií a energetickou krizí, ale také při zahrnutí turbulentních let 2020–2023.