Prognóza ČNB – zima 2023

Tato prognóza byla zveřejněna 2. 2. 2023 a až na dílčí výjimky je založena na datech dostupných k 20. 1. 2023. Podrobnější popis prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o měnové politice – zima 2023 a v prezentaci ze Setkání s analytiky.

  2022 2023 2024
Celková inflace (%) 15,1 10,8 2,1
Měnověpolitická inflace (%) 14,6 10,6 2,1
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %) 2,5 -0,3 2,2
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%) 6,3 7,0 4,8
Měnový kurz (CZK/EUR) 24,6 24,5 24,6

Poznámka: Tučně prognóza

Celková inflace (%)

Celková inflace v 1. čtvrtletí 2023 a na horizontu měnové politiky
leden 2023 únor 2023 březen 2023 1. čtvrtletí 2024 2. čtvrtletí 2024
17,6 % 16,5 % 14,8 % 2,3 % 2,0 %

Inflace v prvním čtvrtletí letošního roku ještě dočasně vzroste, poté začne klesat a v první polovině roku 2024 se vrátí k 2% cíli.

Prognóza inflace – zima 2023 – graf 1

Měnověpolitická inflace (%)

Měnověpolitická inflace v 1. čtvrtletí 2023 a na horizontu měnové politiky
leden 2023 únor 2023 březen 2023 1. čtvrtletí 2024 2. čtvrtletí 2024
17,6 % 16,4 % 14,7 % 2,2 % 1,9 %

Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu nacházet nepatrně pod celkovou inflací.

Prognóza inflace – zima 2023 – graf 2

Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %)

Ekonomika bude v nadcházejícím období mírně klesat. Ekonomický růst se v meziročním vyjádření obnoví na konci roku 2023.

Prognóza HDP – zima 2023 – graf 3

Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)

S prognózou je konzistentní nejprve nárůst tržních úrokových sazeb následovaný jejich postupným poklesem.

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) – zima 2023 – graf 4

Měnový kurz (CZK/EUR)

Po počátečním posílení bude koruna v letošním roce mírně oslabovat, ke zpevňování se vrátí v průběhu příštího roku.

Prognóza kurzu CZK/EUR – zima 2023 – graf 5