Prognóza ČNB – zima 2022

Tato prognóza byla zveřejněna 3. 2. 2022 a až na dílčí výjimky je založena na datech dostupných k 21. 1. 2022. Podrobnější popis prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o měnové politice – zima 2022 a v prezentaci ze Setkání s analytiky (prezentace, video).

  2021 2022 2023
Celková inflace (%) 3,8 8,5 2,3
Měnověpolitická inflace (%) 3,9 7,8 2,2
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %) 3,1 3,0 3,4
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%) 1,1 4,3 3,3
Měnový kurz (CZK/EUR) 25,6 24,1 23,9

Poznámka: Tučně prognóza

Celková inflace (%)

Celková inflace v 1. čtvrtletí 2022 a na horizontu měnové politiky (%)
leden 2022 únor 2022 březen 2022 1. čtvrtletí 2023 2. čtvrtletí 2023
9,4 9,7 9,8 3,0 2,3

Inflace na počátku letošního roku dále výrazně vzroste a překročí 9 %. Na urychlení cenového růstu se bude podílet zejména další zvýšení jádrové inflace a prudký růst regulovaných cen. Inflace bude v letošním prvním pololetí kulminovat a následně bude postupně zvolňovat. K tomu přispěje posílení kurzu a stabilizující vliv měnové politiky skrze domácí poptávku. Na horizontu měnové politiky se inflace sníží do blízkosti 2 %.

Prognóza inflace – zima 2022 – graf 1

Měnověpolitická inflace (%)

Měnověpolitická inflace v 1. čtvrtletí 2022 a na horizontu měnové politiky (%)
leden 2022 únor 2022 březen 2022 1. čtvrtletí 2023 2. čtvrtletí 2023
8,9 9,2 9,3 2,9 2,1

Měnověpolitická inflace se bude na celém horizontu nacházet pod celkovou inflací. Na horizontu měnové politiky se měnověpolitická inflace díky předchozímu zpřísnění měnových podmínek sníží do blízkosti inflačního cíle.

Prognóza inflace – zima 2022 – graf 2

Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %)

HDP letos vzroste o 3 %, příští rok jeho růst mírně zrychlí. Růst české ekonomiky bude nadále tažen spotřebou domácností, porostou soukromé i vládní investice. Růst vývozu se obnoví ve druhé polovině letošního roku. Koncem letošního roku dosáhne domácí ekonomická aktivita předpandemické úrovně.

Prognóza HDP – zima 2022 – graf 3

Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)

S prognózou je konzistentní výrazný nárůst tržních úrokových sazeb následovaný jejich postupným poklesem od druhé poloviny letošního roku.

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) – zima 2022 – graf 4

Měnový kurz (CZK/EUR)

Kurz koruny k euru nejprve zpevní v reakci na strmý nárůst domácích úrokových sazeb, poté se ustálí těsně pod hladinou 24 CZK/EUR.

Prognóza kurzu CZK/EUR – zima 2022 – graf 5