Prognóza ČNB – podzim 2022

Tato prognóza byla zveřejněna 3. 11. 2022 a až na dílčí výjimky je založena na datech dostupných k 21. 10. 2022. Podrobnější popis prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o měnové politice – podzim 2022 a v prezentaci ze Setkání s analytiky.

  2022 2023 2024
Celková inflace (%) 15,8 9,1 2,4
Měnověpolitická inflace (%) 15,3 8,9 2,3
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %) 2,2 -0,7 2,5
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%) 6,6 7,0 5,3
Měnový kurz (CZK/EUR) 24,6 24,8 24,7

Poznámka: Tučně prognóza

Celková inflace (%)

Celková inflace ve 4. čtvrtletí 2022 a na horizontu měnové politiky
říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022 1. čtvrtletí 2024 2. čtvrtletí 2024
17,4 % 18,8 % 19,1 % 2,7 % 2,1 %

Inflace se ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku zvýší nad 18 %. Poté začne klesat a na horizontu měnové politiky – v první polovině roku 2024 – se vrátí do blízkosti 2% cíle.

Prognóza inflace – podzim 2022 – graf 1

Měnověpolitická inflace (%)

Měnověpolitická inflace ve 4. čtvrtletí 2022 a na horizontu měnové politiky
říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022 1. čtvrtletí 2024 2. čtvrtletí 2024
17,2 % 17,3 % 17,7 % 2,6 % 2,1 %

Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu nacházet pod celkovou inflací. 

Prognóza inflace – podzim 2022 – graf 2

Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %)

Ekonomika bude v nadcházejícím období klesat. Ekonomický růst se plně obnoví až v roce 2024.

Prognóza HDP – podzim 2022 – graf 3

Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)

S prognózou je konzistentní nejprve nárůst tržních úrokových sazeb následovaný jejich postupným poklesem během příštího roku.

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) – podzim 2022 – graf 4

Měnový kurz (CZK/EUR)

Kurz koruny bude v nejbližších čtvrtletích zhruba stabilní.

Prognóza kurzu CZK/EUR – podzim 2022 – graf 5