Prognóza ČNB – léto 2022

Tato prognóza byla zveřejněna 4. 8. 2022 a až na dílčí výjimky je založena na datech dostupných k 22. 7. 2022. Podrobnější popis prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o měnové politice – léto 2022 a v prezentaci ze Setkání s analytiky.

  2022 2023 2024
Celková inflace (%) 16,5 9,5 2,4
Měnověpolitická inflace (%) 16,2 9,5 2,0
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %) 2,3 1,1 3,8
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%) 6,2 5,2 3,1
Měnový kurz (CZK/EUR) 24,8 25,7 25,5

Poznámka: Tučně prognóza

Celková inflace (%)

Celková inflace ve 3. čtvrtletí 2022 a na horizontu měnové politiky
červenec 2022 srpen 2022 září 2022 1. čtvrtletí 2024 2. čtvrtletí 2024
18,8 % 19,3 % 20,4 % 2,7 % 2,1 %

Inflace na přelomu léta a podzimu překoná 20 %. Poté začne rychle klesat a na horizontu měnové politiky - v první polovině roku 2024 - se sníží do blízkosti 2% cíle.

Prognóza inflace – léto 2022 – graf 1

Měnověpolitická inflace (%)

Měnověpolitická inflace ve 3. čtvrtletí 2022 a na horizontu měnové politiky
červenec 2022 srpen 2022 září 2022 1. čtvrtletí 2024 2. čtvrtletí 2024
18,6 % 19,2 % 20,2 % 2,2 % 1,7 %

Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu nacházet okolo celkové inflace. Na horizontu měnové politiky se i díky předchozímu zpřísnění měnových podmínek sníží do blízkosti 2% cíle.

Prognóza inflace – léto 2022 – graf 2

Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %)

Ekonomika ve druhé polovině letošního roku klesne. Významně k tomu přispěje propad spotřeby domácností v návaznosti na pokles jejich reálných příjmů. V příštím roce se ekonomický růst obnoví.

Prognóza HDP – léto 2022 – graf 3

Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)

S prognózou, v níž centrální banka nastavuje úrokové sazby za účelem plnění 2% cíle na horizontu měnové politiky vzdáleném 18–24 měsíců, je konzistentní nejprve přibližná stabilita tržních úrokových sazeb následovaná jejich postupným poklesem v příštím roce.

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) – léto 2022 – graf 4

Měnový kurz (CZK/EUR)

Kurz koruny do poloviny příštího roku oslabí mírně pod 26 CZK/EUR, následně bude lehce posilovat.

Prognóza kurzu CZK/EUR – léto 2022 – graf 5