Prognóza ČNB – jaro 2023

Tato prognóza byla zveřejněna 3. 5. 2023 a až na dílčí výjimky je založena na datech dostupných k 21. 4. 2023. Podrobnější popis prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o měnové politice – jaro 2023 a v prezentaci ze Setkání s analytiky.

  2023 2024
Celková inflace (%) 11,2 2,1
Měnověpolitická inflace (%) 11,1 2,1
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %) 0,5 3,0
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%) 6,8 4,6
Měnový kurz (CZK/EUR) 23,7 24,3

Poznámka: Tučně prognóza

Celková inflace (%)

Celková inflace ve 2. čtvrtletí 2023 a na horizontu měnové politiky
duben 2023 květen 2023 červen 2023 2. čtvrtletí 2024 3. čtvrtletí 2024
13,2 % 11,6 % 10,1 % 2,1 % 2,0 %

Inflace se na jaře a v létě letošního roku bude dále rychle snižovat, počátkem roku 2024 se vrátí do blízkosti 2% cíle.

Prognóza inflace – jaro 2023 – graf 1

Měnověpolitická inflace (%)

Měnověpolitická inflace ve 2. čtvrtletí 2023 a na horizontu měnové politiky
duben 2023 květen 2023 červen 2023 2. čtvrtletí 2024 3. čtvrtletí 2024
13,2 % 11,5 % 10,0 % 2,1 % 1,9 %

Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu nacházet nepatrně pod celkovou inflací. 

Prognóza inflace – jaro 2023 – graf 2

Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %)

Ekonomika bude v prvním pololetí meziročně zhruba stagnovat. Ekonomický růst se obnoví ve druhé polovině roku.

Prognóza HDP – jaro 2023 – graf 3

Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)

S prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb následovaná jejich postupným poklesem.

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) – jaro 2023 – graf 4

Měnový kurz (CZK/EUR)

Koruna bude mírně oslabovat z počátečních posílených hodnot.

Prognóza kurzu CZK/EUR – jaro 2023 – graf 5