Makrozátěžové testy solventnosti

Makrozátěžové testy solventnosti slouží ČNB pro hodnocení odolnosti bankovního sektoru jako celku především vůči úvěrovým a tržním rizikům. Základní a Nepříznivý scénář ekonomického vývoje připravuje ČNB a časový horizont testování jsou tři roky, resp. pět let. Součástí testů bývají i citlivostní analýzy, kterými ČNB reaguje na potřebu hodnotit dopad dodatečných systémových rizik, často jen dočasných. Testovány jsou všechny banky se sídlem v ČR. Test se provádí dvakrát ročně a výsledky jsou zveřejňovány ve Zprávě o finanční stabilitě.